Có những nỗi buồn ở đó, đặc quánh và mông lung. Sáng thức dậy thấy lòng đu đưa trên những tia nắng yếu ớt đầu ngày. Chẳng còn nhớ thương một ai, chỉ là cảm giác chán chường, mỏi mệt và nặng trĩu. 
Ước muốn được nghe, được hiểu vụt lên rồi tắt lịm. 
"Hè sang thu tới,
Và … chưa đến”

Có những nỗi buồn ở đó, đặc quánh và mông lung. Sáng thức dậy thấy lòng đu đưa trên những tia nắng yếu ớt đầu ngày. Chẳng còn nhớ thương một ai, chỉ là cảm giác chán chường, mỏi mệt và nặng trĩu. 

Ước muốn được nghe, được hiểu vụt lên rồi tắt lịm. 

"Hè sang thu tới,

Và … chưa đến”

(via these-times-shall-pass)
beautifulquote:

Beautiful Quote #NewPost [9]

beautifulquote:

Beautiful Quote #NewPost [9]

(via chonaylacuaky)Vì ai cũng đã từng nhìn người mình yêu như vậy. Cho đến một ngày, tất cả vỡ tan

Vì ai cũng đã từng nhìn người mình yêu như vậy. Cho đến một ngày, tất cả vỡ tan

(via seex)


Chuyện của mình, đã từng rất vui.

Chuyện của mình, đã từng rất vui.


I need to masturbate or sex ASAP
#hihihi

(via lov3word)


Sometimes, the ones I love, they disappeared like smoke. Then, I look to them for a while, I cried a little, then smile. They just found a better place to go.  

Sometimes, the ones I love, they disappeared like smoke. Then, I look to them for a while, I cried a little, then smile. They just found a better place to go.  

(via lov3word)


Note to self: “I love you” does not mean “I won’t ever leave you.
Note 1. (via fragmentallygirl)

(via ca-be-nho)


Just because you miss someone, it doesn’t mean you should go back to them. Sometimes you have to just keep missing them until you wake up one morning and realise that you don’t anymore.
Unknown (via exoticwild)

(via phanyyen)